f t g m
  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

Copyright 2021 - Domov mládeže pži SOŠ stavební Karlovy Vary

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, studenti a žáci, 
máte-li zájem o ubytování  v našem Domově mládeže ve školním roce 2021/2022, je nutné podat písemně přihlášku. Přihlášku, prosím, vytiskněte oboustranně na jeden list papíru formátu A4. Přihlášku vyplňte dle pokynů a nezapomeňte vyplnit VŠECHY požadované údaje a podpisy. 

Přihláška je ke stažení ZDE, na stránkách SOŠ stavební K. Vary ZDE, nebo v sekci DOKUMENTY.

Vyplněnou přihlášku následně odešlete poštou na adresu: Domov mládeže při SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace, Stará Kysibelská 602/45, 360 09 Karlovy Vary - Drahovice, nebo ji zanechte na recepci. 

Ukončení přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 je:
pro stávající žáky do 31. 5. 2021
pro nově přijímané žáky  do 30. 6. 2021

Po doručení přihlášky obdržíte e-mailem (případně SMS zprávou) identifikační kód, pod kterým je podaná přihláška zaregistrována.  Na našich webových stránkách bude do 20.07.2021 pod tímto identifikačním kódem zveřejněno přijetí, či nepřijetí žadatele k ubytování v DM.

Podání přihlášek po výše uvedeném datu je možné, avšak hrozí riziko nepřijetí z důvodu naplněné ubytovací kapacity zařízení. Každá, takto doručená přihláška, je posuzována individuálně.
 
V případě dotazů, prosím, kontaktujte vedoucího vychovatele prostřednictvím e-mailu. 
 
 
V Karlových  Varech  01.05.2021
                                                                                                                                                       Martin Šinágl DiS. 
                                                                                                                                                    vedoucí vychovatel DM 
 

hledání na stránkách