f t g m
  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

Copyright 2021 - Domov mládeže pži SOŠ stavební Karlovy Vary

Vyúčtování za školní rok 2020/2021

 

Vyúčtování za školní rok 2020/2021 bude provedeno v průběhu měsíce července. 

Případné přeplatky budou vráceny na bankovní účty plátců. 

V případě, že žák, student dále nepokračuje v ubytování ve školním roce 2021/2022 bude vrácena i ubytovací jistina. V případě pokračování pobytu na DM od září 2021 se ubytovací jistina nevyplácí, vyplacena bude až v případě písemného ukončení ubytování. 

 

                                                                                                                  Martin Šinágl DiS. 

                                                                                                             vedoucí vychovatel DM 

 

hledání na stránkách