f t g m
  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

Copyright 2024 - Domov mládeže pži SOŠ stavební Karlovy Vary - Theme MegaMoolahSpielen.com
AKTUALITY:


 

Vítáme Vás na stránkách Domova mládeže.

Domov mládeže se nachází v klidné, ale dobře dostupné části Karlových Varů.

Ubytování poskytujeme žákům a studentům všech SŠ, SOŠ a VOŠ v Karlových Varech a blízkém okolí.

Úkolem všech pedagogických pracovníků DM je zajistit ubytovaným žákům co nejlepší podmínky ke studiu a zároveň vytvořit pro žáky takové prostředí, které by po dobu celého studia nahradilo domácí prostředí, což se vzhledem k nízké kapacitě ubytovacího zařízení daří.

O ubytované a jejich každodenní život v Domově mládeže se starají zkušení a plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci – vychovatelé a vychovatelky. Naším mottem je, že i internát se může stát domovem.

V průběhu školního roku je vychovateli připravována pestrá nabídka volnočasových aktivit, jako například návštěvy divadelních a filmových představení, hokejových zápasů HC Energie, dále pak poznávací výlety do centra a okolí KV, návštěvy bowlingového centra apod.

Po dohodě s vedoucím vychovatelem je možné zajistit ubytování studentů, docházejících na praktické vyučování i o prázdninách (mimo letních prázdnin), státních svátcích a během víkendů.

 

 

 


hledání na stránkách