f t g m
  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

Copyright 2023 - Domov mládeže pži SOŠ stavební Karlovy Vary

Pokyny k nástupu na DM září 2023

Nástup k ubytování na DM je stanoven na neděli 03.09.2023 od 15.00 hodin do 21.00 hodin. Dále pak v pondělí 04.09.2023 od 12.30 hodin do 21.00 hodin. Jiný termín nástupu je nutné domluvit předem telefonicky s vedoucím vychovatelem. V případě nepodání zprávy o pozdějším nástupu a následné dohodě, bude v pátek 08.09.2023 ubytovací místo okamžitě uvolněno k ubytování pro další zájemce v pořadníku!!!! 

U nových nastupujících nezletilých žáků/studentů je v den nástupu na DM nutná přítomnost zákonného zástupce!

Co s sebou první den:

- 2 x pasová fotografie

- 1400,- Kč v hotovosti (platba za ubytování 09/2023) (nově nastupující)

- 500,- Kč v hotovosti - vratná ubytovací jistina (nově nastupující)

- 100,- Kč v hotovosti - vratná záloha na vstupní čip (nově nastupující)

- 250 ,- Kč v hotovosti za internetové připojení 09/2023 – 06/2024 (všichni)

- potvrzení o studiu - lze dodat nejpozději do pondělí 11.09.2023, včetně

Pro urychlení potřebné povinné administrativy by bylo vhodné přinést s sebou vytištěné, již vyplněné a podepsané potřebné formuláře.

Formuláře ke stažení zde: Generální souhlasOsobní dotazník žáka 

Žáci a studenti, kteří pokračují v ubytování z loňského roku, provádějí platby za měsíc září 2023 bankovním převodem s přiděleným variabilním symbolem nejpozději do 31.08.2023. Nově nastupující žáci/studenti provádějí platbu v hotovosti u vedoucího vychovatele DM v den nástupu k ubytování, následně bude po přidělení variabilního symbolu v průběhu měsíce září platba prováděna již převodem na BÚ- školy, doporučujeme zřídit trvalý příkaz. 

Stravování lze zařídit ve školní jídelně na Lidické ulici.

Formulář ke stažení zde:  Přihláška ke stravování DM Lidická

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 

Rozhodutí o příjetí 2023_2024.pdf

 

Pokud jste byli přijati a již teď víte, že v září 2023 nenastoupíte k ubytování v našem Domově mládeže, prosím oznamte nám to co nejdříve telefonicky, či prostřednictvím e-mailu, abychom mohli volné místo k ubytování nabídnout dalším zájemcům.  

 

Další informace k nástupu do DM budou zveřejněny na těchto stránkách cca 14 dní před koncem letních prázdnin. 

 

Předem děkuji za spolupráci

 

 

                                                                                                        Martin Šinágl DiS.

                                                                                                       vedoucí vychovatel 

 

 

                                                                                                       


hledání na stránkách