f t g m
  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

Copyright 2021 - Domov mládeže pži SOŠ stavební Karlovy Vary

Provoz DM od 27.12. 2020 - 31.01.2021

Vážení rodiče a žáci, na základě usnesení vlády ČR o omezení provozu na středních školách a školských zařízeních dochází na DM při SOŠ stavební Karlovy Vary p.o. od 27.12.2020 k následujícím změnám:

1. je zakázaná přítomnost všech  studentů SOŠ, SŠ a VOŠ ve školských zařízeních. Ubytování na DM nebude prozatím možné do neděle 31.01.2021.

Pokud nedojde ke změně nařízení, ubytování žáků a studentů bude možné od pondělí 01.02..2021!!!

 

Aktuální informace MŠMT k výuce na školách ZDE.                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                          Martin Šinágl DiS.                                                                                                                                              vedoucí vychovatel DM 

hledání na stránkách