f t g m
  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

Copyright 2021 - Domov mládeže pži SOŠ stavební Karlovy Vary

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 je uzavřeno. 

Do 20.07.2021 bude na těchto stránkách vyvěšeno rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí uchazečů o ubytování pod jeho přiděleným ID kódem. 

Další doručené přihlášky budou řešeny individuálně po domluvě s vedoucím vychovatelem. 

Ubytovací kapacita pro dívky je naplněna. 

Ubytovací kapacita pro chlapce - 6 volných míst.

 

                                                                                                                                    Martin Šinágl DiS.                                                                                                                                              vedoucí vychovatel DM

hledání na stránkách