f t g m
  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

  • Domov mládeže při SOŠ stavební nabízí ubytování nejen pro své žáky, ale také pro žáky ostatních středních škol a VOŠ

Copyright 2024 - Domov mládeže pži SOŠ stavební Karlovy Vary

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče, studenti a žáci, 
přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 ukončeno. 

 

Ubytování není nárokové, přihlášku je nezbytné podávat opětovně na na každý školní rok. 

Po ukončení přijímacího řízení obdržíte e-mailem (případně SMS zprávou) identifikační kód, pod kterým je podaná přihláška zaregistrována.  Na našich webových stránkách bude do 30.06.2024 pod tímto identifikačním kódem zveřejněno přijetí, či nepřijetí žadatele k ubytování v DM.

Jako ubytovací zařízení při SOŠ stavební Karlovy Vary budeme přednostně přijímat nové žáky a studenty naší školy, žáky a studenty ostatních škol, pouze pokud zůstanou volné ubytovací kapacity !!! 
 
V Karlových  Varech  04.06.2024
                                                                                                                                                       Martin Šinágl DiS. 
                                                                                                                                                    vedoucí vychovatel DM 


hledání na stránkách